HFM Peace Statement

PEACE STATEMENT

Approved by Meeting for Worship on the Occasion of Business, December 9, 2012

As members and committed attenders of Honolulu Monthly Meeting of the Religious Society of Friends, "We begin from a place of faith that war is not the answer, that peace is possible through peaceful means." -- Friends Committee on National Legislation

Consistent with our Faith and Practice, and with Friends' Peace Testimony, Honolulu Friends Meeting calls on all our members and attenders to use their resources to become effective peacemakers, as individuals and as a community.

We will work to create a deeper understanding of the causes of war and violence. We support peaceful approaches to conflicts and will participate in efforts to build a more peaceful and just society, addressing all forms of oppression as seeds of violence.

We will continue to work to foster harmonious relations between ourselves as individuals, as a community, and between nations of the world, building norms of respect and understanding. We seek an effective process toward finding unity in God's presence.

As we strive for inner peace and freedom from all forms of outward and inward violence, we are asked to listen deeply, communicate effectively, and handle conflicts skillfully and respectfully.

Our Peace Witness is a commitment to and an affirmation of life.

MANAʻO MALUHIA

Ua ʻāpono ʻia ma ka Hui Hoʻomana ʻana i hui me ka manaʻo ʻoihana, lā 9 o Kēkēmapa, 2012

Mai nā ʻaha a me nā mea kipa o ka ʻAha Hui Hoʻomana o nā Hoaloha Paʻa e hui Mau ana o nā Mahina o Honolulu a pau, “E hoʻomaka hoʻi kākou mai ka wahi hoʻomana, he wahi hoʻi i pono ʻole ai ke kaua ʻana, a e pono hoʻi ka noho maluhia ʻana maʻō ka manaʻo maluhia - Nā Hoa ʻAha Hui Kānawai Aupuni.

Kūpaʻa me kō mākou Manaʻoʻiʻo a me ka Hana, a me me nā Hoa Hōʻike Maluhia, ke kahea aku nei ka hui Hoaloha o Honolulu i nā kānaka a pau a me nā hoa kipa e hoʻohana aku i kō lākou waiwai imea e lilo aku ai kākou i mea hoʻomaluhia, ma ke ʻano he kanaka a he kaiāulu pū kekahi.

E hoʻomau ana hoʻi mākou i ka hoʻoikaika e maopopo i nā mea e hoʻokupu mai ana i nā kaua a me nā mea weliweli. E kākoʻo mākou nā mea e hoʻomaluhia aku ai i nā hemahema a e hoʻoikaika pū hoʻi ma ke kūkulu ʻana i nā hana hoʻomaluhia a me nā kaiāulu kūpono, a e hoʻomaopopo i nā kānaka e pili ana i nā hana kūpono ʻole e hoʻokumu ana hoʻi i nā ʻanoʻano o ka hoʻoweliweli ʻia ʻana.

E hoʻomau pū hoʻi mākou i ka mālama i kēia mau hana lōkahi mawaena o kākou iho, me kākou ponoʻī, me he kaiāulu, a mawaena hoʻi o nā lāhui o ka honua nei a puni, e kūkulu ana hoʻi i hōʻihi a me ka hoʻomaopopo ʻana. E ʻimi aku nei mākou i kekahi mea kūpono e hui pū aku ai me ka ʻike maka o Ke Akua. Iā kākou e kūlia aku nei no ka loaʻa ʻana o ka maluhia a me ke kūʻokoʻa mai loko a waho o nā mea weliweli, ke noi ʻia mai nei kākou e hoʻolohe aku me ka manaʻo ikaika, e kūkākūkā maikaʻi hoʻi, a e hoʻoponopono hoʻi i nā pilikia me ka maiau a me ke aloha.

ʻOiai, ua ʻoiaʻiʻo hoʻi kākou i loko o ka maluhia, he mea hōʻoiaʻiʻo hoʻi kēia a e ʻāpono a e kākoʻo piha hoʻi ka nohona maluhia ʻana.